เว็บไซต์ ศึกษาธิการจังหวัด

ศธจ. จังหวัดที่อยู่เว็บไซต์
1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
3สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
4สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
5สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
6สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
7สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
8สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
9สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
10สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
11สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
13สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
14สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
15สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
16สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
17สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
18สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
19สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
20สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
21สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
22สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
23สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
24สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
25สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
26สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
27สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
28สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
29สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
30สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
31สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
32สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
33สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
34สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
35สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
36สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
37สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
38สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
39สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
40สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
41สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
42สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
43สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
44สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
45สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
46สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
47สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
48สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
49สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
50สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
51สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
52สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
53สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
54สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
55สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
56สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
57สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
58สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
59สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
60สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
61สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
62สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
63สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
64สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
65สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
66สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
67สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
68สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
69สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
70สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
71สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
72สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
73สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
74สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
75สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
76สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
77สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด