ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศแล้ว ผลสอบรับตั๋วครู
ครั้งที่1/2565 ผ่านเว็บไซต์ สทศ.
31 มี.ค. นี้

Read more

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565) พร้อมเฉลยแล้วทางเว็บไซต์

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565) พร้อมเฉลยแล้วทางเว็บไซต์

Read more

ประกาศผลสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 ผลสอบโอเน็ต นักเรียน ม.6 65 ประกาศผล 25 มีนาคม 2565 สอบ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 ผลสอบโอเน็ต นักเรียน ม.6 65 ประกาศผล 25 มีนาคม 2565 สอบ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565

Read more

ประกาศผลสอบ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2564 ผลสอบโอเน็ต นักเรียน ม.3 65 ประกาศผล 25 มีนาคม 2565 สอบ 13 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลสอบ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2564 ผลสอบโอเน็ต นักเรียน ม.3 65 ประกาศผล 25 มีนาคม 2565 สอบ 13 กุมภาพันธ์ 2565

Read more