ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

Read more

คุรุสภาประกาศ ผลสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา

คุรุสภาประกาศ ผลสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา

Read more

ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศแล้ว ผลสอบรับตั๋วครู
ครั้งที่1/2565 ผ่านเว็บไซต์ สทศ.
31 มี.ค. นี้

Read more