สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ได้แล้ว

หลังจากที่ สทศ. ได้แจ้งประกาศผล O-NET ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว ตอนนี้นักเรียนสามารถเข้าไปสอบถามผลคะแนน O-NET เป็นรายบุคคลได้แล้วที่เว็บไซต์ของ สทศ.ได้แล้ว

  1. นักเรียนสามารถสอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล ได้แล้วที่ http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/Mobile/frmStdGraphScoreMobile.aspx
  2. หลังจากนั้นให้เลือกปีการศึกษา 2564
  3. เลือกระดับชั้นที่ตนเองเรียนอยู่
  4. ใส่เลขประจำตัวประชาชนขอตนเองแล้วกดสอบถาม

เพียงเท่านี้ก็จะทราบผลการสอบ O-NET ของตนเองแล้วครับ