กคศ. แจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 กคศ. ได้แจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือพูดง่าย ๆ ให้เข้าในก็คือการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามแนวการประเมิน ว9 ไปยังทุกหน่วยงานการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำในเรื่องการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานของครู ให้ดูที่ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน ไม่เน้นที่เอกสาร ที่จะใช้ในการประเมิน เพื่อลดภาระงานของครูที่จะต้องมาทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ ซึ่งยังมีหลาย ๆ หน่วยงานที่เข้าใจผิดในเรื่องของการประเมิน ยังมีการให้ครูตั้งโต๊ะเอกสารอยู่