สทศ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 3 อัตราและ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

สทศ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 3 อัตราและ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

Read more

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565) พร้อมเฉลยแล้วทางเว็บไซต์

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565) พร้อมเฉลยแล้วทางเว็บไซต์

Read more

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565) พร้อมเฉลยแล้วทางเว็บไซต์

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565) พร้อมเฉลยแล้วทางเว็บไซต์

Read more