ด่วน คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล มีอะไรบ้างคลิกดูรายละเอียดเลย

คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล

ผู้เสนอผลงานหรือได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลเจ้าของประวัติและผลงานที่เสนอชื่อและผลงานตามแบบที่คุรุสภากำหนดและส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 โดยมีรางวัลถึง 5 รางวัล

  1. รางวัลคุรุสภา
  2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ
  3. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว
  4. รางวัลคุรุสดุดี
  5. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
  • รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/35574/
  • รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/35579/