วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บ.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565

ระยะเวลาการจ้าง จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้
สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบุ้งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐

รายละเอียดเพิ่มเติม