ด่วน!!! มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเสือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน จำนวน ๓ อัตรา ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

  1. พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  2. ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา
  3. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

โดยสามารถสมัครได้ที่ https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru/job.php

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru/jobuploadpdf/2022-01-26-033007AM.pdf