โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา แม่บ้าน 1 อัตรา รายละเอียดด้านใน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัครรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

2.ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

3.ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท

โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 (อาคารเลิศวิชาการ)

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ระหว่างวันที่ 7 – 29 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้