โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา ระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2565 เงินเดือน 8,000-15,000 บาท

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและดำเนินการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งรับสมัคร ประกอบด้วย
1.1 ครูผู้ช่วยสาขาภาษาจีน 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท
1.2 พนักงาน ICT 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท
1.3 พนักงานพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 8,000 บาท
1.4 พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 8,000 บาท
1.5 พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 8,000 บาท
1.6 พนักงานช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน ๆ ละ 8,000 บาท