กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศสอบครูผู้ช่วย 3 ตำแหน่ง โรงเรียนหัวหิน ช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล รับสมัคร 25 เม.ย.-1 พ.ค. 65

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 ตำแหน่ง โรงเรียนหัวหิน สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์โดยมีทั้งหมด 3 วิชาเอกด้วยกัน

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.3 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้สอบคัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือนดังนี้
2.1 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
2.2 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาต่อจากปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
2.4 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 19,640 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ >>> คลิก!!!
ตารางสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ   >>> คลิก!!!
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ            >>> คลิก!!!