สพฐ. เตรียมประกาศแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ตามที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ได้ถูกเลื่อนออกไป จนตอนนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งโดยปกติช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี จะเป็นช่วงเดือนที่จะมีการแข่งขันเพื่อทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเพื่อไปร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาค (ชาติ) ต่อไป โดยทางทีมงานเว็บครูดีได้ข่าวมาจะมีการประกาศออกมาว่าจะมีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 หรือไม่โดยได้มีการประชุม และพัฒนาระบบเว็บไซต์ของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งที่ผ่าน ๆ มาให้มีความทันสมัยและสามารถ Download เกียรติบัตรได้ ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณว่า อาจจะมีการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ตามกำหนการณ์เดิมเหมือนทุก ๆ ปี ทางเว็บไซต์ครูดีเลยเตรียมรวบรวมเอกสารการประกาศจัดงาน และเกณฑ์การแข่งขันที่ครั้งที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางให้กับคณะครูและนักเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ต่อไป

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 รออัพเดต

ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ
1หนังสือนำ ที่ ศธ รออัพเดตคลิ๊กที่นี่รออัพเดต
2ประกาศการจัดงานฯคลิ๊กที่นี่รออัพเดต
3ผู้ประสานงานคลิ๊กที่นี่รออัพเดต

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 รออัพเดต

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
2คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
3วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
4นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
8ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
10ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
12คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
13หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
14การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
15ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
17คลิ๊กที่นี่คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
18คลิ๊กที่นี่คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ
1หนังสือนำ ที่ ศธ 04188/ว573คลิ๊กที่นี่ 
2ประกาศการจัดงานฯคลิ๊กที่นี่ 
3ผู้ประสานงานคลิ๊กที่นี่ 

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่
2คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่ 
3วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่
4นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิ๊กที่นี่
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่
8ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่
10ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่
12คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่
13หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่
14การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่
15ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิ๊กที่นี่ 

ขอบคุณเนื้อหาจาก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน