แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA

กคศ. ออกแนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA โดยได้เปิดให้โรงเรียนได้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป