ยอดชำระเงิน ชพค. ชพส ปี 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566

สกสค. ได้แจ้งยอดชำระเงิน ชพค. ชพส ปี 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566

เดือนยอด ชพค.ยอด ชพส.
มกราคม 2566863424
กุมภาพันธ์ 2566802441
มีนาคม 2566799399
เมษายน 2566680368
พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566
สิงหาคม 2566
กันยายน 2566
ตุลาคม 2566
พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม 2566
รวม3,1441,632