ยอดชำระเงิน ชพค. ชพส ปี 2565

เดือนยอด ชพค.ยอด ชพส.
มกราคม730354
กุมภาพันธ์800409
มีนาคม696339
เมษายน698354
พฤษภาคม814426
มิถุนายน875437
กรกฎาคม803388
สิงหาคม728391
กันยายน751380
ตุลาคม782417
พฤศจิกายน748396
ธันวาคม655310
ยอดรวม9,0804,601